Ballistiek voor de sportschutter - inleiding

Naar artikelen-overzicht

Het berekenen van kogelbanen is met computerprogramma's een koud kunstje geworden. Een eenvoudig maar goed werkend (en bovendien gratis) programma waarmee ballistische berekeningen kunnen worden uitgevoerd is PCB, geschreven door Odd Håvard Skevik. Hiermee kan, op basis van enkele invoergegevens, de baan van een kogel berekend worden. Bijvoorbeeld:

Op zich is dit voor een sportschutter niet al te informatief. Immers, de schijf staat telkens op dezelfde afstand, en hoe de baan van de kogel op weg naar de schijf er uitziet is niet erg interessant. Wel wordt het de moeite waard wanneer je kunt bekijken welke effecten bepaalde variaties hebben op het trefpunt op de schijf. Bijvoorbeeld:

Met PCB kunnen deze effecten berekend worden.

In diverse artikelen (zie overzicht) worden dergelijke effecten besproken en wordt proefondervindelijk vastgesteld of de berekeningen kloppen.